Willem Beijerinck Biologisch Station

Publicaties


Rapport Mantingerbos  onderzoek loopkevers 1959 - 2021

Tussenrapportage Ecoduct Dwingelderveld 2016. Vermeulen, van Klink, van der Laken  en Woldering,  2016

Bijlage Amfibieën ecoduct Dwingelderveld 2016

Tussenrapportage Ecoduct Dwingelderveld 2014/2015. Vermeulen, van der Laken en Woldering 2015

Vogels in de natuuronwikkelingsterreinen van het Mantingerveld. Woldering 2013

Loopkeverinventarisatie Dwingelderveld. Lustenhouwer 2008

De invloed van een weg op het loopgedrag van twee loopkeversoorten. Noordijk, Prins
de jonge & Vermeulen 2007


Highways and forest fragmentation.  Koivula & Vermeulen 2005

Loopkevers in veranderende Veluwebermen. Noordijk, Vermeulen & Heijerman  2005

The Mantingerveld: effects of fragmentation. Vermeulen & Spee  2003

logo