Willem Beijerinck Biologisch Station

Kraanvogels Dwingelderveld

 Kraanvogel Dwingelderveld
Dwingelderveld 12-08-2018

De kraanvogel heeft als broedvogel inmiddels vaste voet onder de grond gekregen in Nederland. In 2018 verbleven er zes paren in het Dwingelderveld waarvan er vier een legsel hebben geproduceerd. Geen enkel jong werd echter vliegvlug. Verstoring, predatie en waarschijnlijk ook een tekort aan voedsel voor de jonge kraanvogels zijn waarschijnlijk de oorzaken. Herman Feenstra constateert iets dergelijk in het Fochteloërveen. Hier proberen de ouders  na het uitkomen van de jongen voedselrijkere gebieden (bufferzone, aanliggende akkers) te bereiken maar dat wordt sterk bemoeilijkt door de aanleg van vele fietspaden en door de steeds drukker wordende sluipweg dwars door het gebied. Ook in dit gebied zijn de broedresultaten de laatste jaren slecht. Het was opvallend dat de oudervogels van het Dwingelderveld tijdens de eifase vaak het beekdal van de nabijgelegen Ruiner Aa opzochten om daar voedsel te zoeken. Ook waren de vogels daar de hele zomer aanwezig nadat de broedpogingen mislukt waren. Het lijkt er op dat de kraanvogels broeden op de heide vanwege de relatieve rust en openheid, maar om de jongen groot te krijgen lijken ze afhankelijk van aangrenzende gebieden met voldoende prooien (grote insecten, amfibieën).
Op het Dwingelderveld kan mogelijk het landbouwgebied of een deel daarvan (nu een bemest, kort gemaaid grasland) tussen de Ruiner Aa en het zuidelijk deel van het Dwingelderveld worden ingericht als natuurgebied. Er ontstaat zo een verbinding met het beekdal en het gebied zelf kan ook als voedselgebied worden ingericht. Misschien zijn er op andere plaatsen vergelijkbare mogelijkheden.Wellicht kunnen er op de heide zelf ook meer maatregelen (bv in het kader van het Programma Aanpak Stikstof PAS) genomen worden om de voedselsituatie te verbeteren.
Hieronder nog wat filmpjes van voedselzoekende kraanvogels op het Dwingelderveld en in het beekdal van de Ruiner Aa.