Willem Beijerinck Biologisch Station

Medewerkers
                     

Rik Jan Vermeulen

Rik Jan Vermeulen

Willem Jongbloed


Willem Jongbloed 

Tim Opsteeg


Tim Opsteeg 

Alje Woldering

Veldwerk, vogelinventarisaties en website

Alje Woldering

Kees van der Laaken

Veldwerk en determinatie van geleedpotigen (klassen orden en families)


Kees van der Laaken 

Anette Muttenhammer

Annette Muttenhammer

Roel van Klink

Ik ben ecoloog, en ben momenteel werkzaam aan de universiteit van Leipzig. Ik ben geïnteresseerd in de dynamiek van gemeenschappen van verschillende soorten dieren, en onderzoek aan de hand van de loopkeverdata van het WBBS. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in de effecten van natuurherstel en natuurbeheer door middel van begrazing of maaien op insecten en andere ongewervelden

roel