Willem Beijerinck Biologisch Station
Hieronder staan alle (inter)nationale publicaties waar dr. Piet den Boer
 als eerste of medeauteur aan heeft meegewerkt. Het werk van Piet den Boer is gepubliceerd tussen 1949 en 2004 en is hier geordend naar de taal waarin het is gepubliceerd:
Nederlands (33 publicaties), Engels (66 publicaties), en Duits (3 publicaties). Daarnaast zijn onderaan 20 ongepubliceerde manuscripten in het Nederlands en Engels beschikbaar.

Here, all publications by Piet den Boer, head of the zoological department of the Biological Station Wijster from 1959-2004 are listed. The work of Piet den Boer was published between 1949 and 2004 in three languages: 
Dutch (33 publications), English (66 publications) and German (3 publications), and includes book chapters and presentations. Additionally, 20 unpublished manuscripts in Dutch and English are now available.

Nederlands/Dutch

Engels/English

Duits/Deutsch

Niet geplubliceerd/Unpublished